Dorota Dziamska

Pedagog, autorka systemu pedagogicznego Edukacja przez ruch

Pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, autorka systemu pedagogicznego Edukacja przez ruch – ogólnorozwojowej metody kształcenia dzieci pomiędzy 3. a 10. rokiem życia, której istotą jest wykorzystanie lubianych przez dzieci i preferowanych form ruchu, nie wyłącznie na typowych zajęciach gimnastycznych. Konsultant metodyczny i dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego w Poznaniu, założycielka i prezes Polskiego Centrum Origami, autorka publikacji dla dzieci i dorosłych dotyczących wykorzystania sztuki origami w edukacji, filmów edukacyjnych, autorka publikacji pedagogicznych na temat systemu Edukacja przez ruch. Koordynator zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Za pracę pedagogiczną, dydaktyczną i wychowawczą nagradzana nagrodami: prezydenta miasta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz nagrodą I stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

Maria Gudro-Homnicka

Inspektor oświaty, starszy wizytator, nauczyciel metodyk, konsultant metodyczny, egzaminator

Nauczycielka dyplomowana
z 42-letnim stażem. Inspektor oświaty, starszy wizytator, nauczyciel metodyk, konsultant metodyczny, egzaminator, rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych MEN, edukator dramy edukacyjnej. Członek Zespołu Etyki Słowa RJP, wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka kilkunastu publikacji metodycznych, w tym dramy, programów języka polskiego, artykułów, planów wynikowych. Współzałożycielka ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w 1993 r. i jego wieloletnia przewodnicząca. Od 18 lat członek Towarzystwa Naukowego im. A. Mickiewicza na UW w Warszawie. Za działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaką ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Tomasz Benn

Kompozytor, pianista, aranżer, chóralista

Kompozytor, pianista, aranżer, chóralista. Ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu na wydziale Wychowania Muzycznego i Dyrygentury Chóralnej. Pisze i aranżuje muzykę dla teatru dramatycznego, radiowego oraz teatru lalek, reklam radiowych i TV. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu gry na fortepianie i instrumentach klawiszowych, prowadzeniu zajęć umuzykalniających dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą. Zajmuje się ponadto produkcją spektakli oraz wydarzeń kulturalnych. Jest laureatem Grand Prix festiwalu Dwa Teatry w Sopocie oraz finalistą Prix Europa w Berlinie za słuchowisko radiowe, nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za wkład w dziedzinie Kultury, a także nagród i wyróżnień literackich.

Grażyna Rogalińska

Dyplomowany nauczyciel matematyki i tańca

Dyplomowany nauczyciel matematyki i tańca. Instruktor tańca klasy „ s” (specjalnej) przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Choreograf na stałe pracujący w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym „ Cepelia - Poznań ”. Jej pasją jest folklor, a przygotowywane przez nią choreografie to nie wyłącznie odtwarzanie istoty tańca danego regionu, ale praca badawcza w terenie, gdzie taniec, przyśpiewka, zabawa ludowa powstawała. Autor programów edukacyjnych popularyzujących muzykę i taniec. Prowadzi zajęcia, warsztaty dla dzieci począwszy od najmłodszych przedszkolaków. Odznaczona : Medalem Edukacji Narodowej, Odznaczeniem Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony działacz Kultury”, Honorową Odznaką m. Poznania, Honorową Odznaką: Za Zasługi dla województwa wielkopolskiego.

Rafał Grafender

Nauczyciel wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego z pasji również realizujący się jako plastyk. Organizator projektów i programów sportowych dla dzieci, młodzieży, w tym olimpiad, turniejów, igrzysk w różnych grupach wiekowych na terenie Poznania i Wielkopolski. Jego zainteresowania aktywnością sportową dzieci i młodzieży nie dotyczą wyłącznie klasycznych dyscyplin sportowych, ale także wiążą się z ruchem i aktywnością ruchową w obrębie tzw. form niekonwencjonalnych. Związany w swej pracy zawodowej ze Szkołą Podstawowa nr 20 w Poznaniu poszerzał aktywność sportową dzieci o współpracę z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, Klubem sportowym „Warta”, Polskim Związkiem Hokeja na Trawie.